Yolumuz Açık Olsun

Ufak bi’ veda

Üniversiteye başladığım zaman sosyalleşmek ve kendimi keşfetmek için katıldığım kulüpler beni okuduğu, mezun olduğu bölümlerden bağımsız olarak çözmek istediği problemlere odaklanmış insanların dünyası yani girişimcilik ekosistemi ile tanıştırdı.

Zamanla bu ekosisteme duyduğum ilgi daha da arttı ve adeta bir rutin haline gelen girişimcilik etkinliği kovalama sürecim başladı. O sıralarda ING İnovasyon Merkezi’nde gerçekleşen, çiçeği burnunda SpeakUP etkinlik serisi kapsamında Şubat 2019’da Yavuz ve Baran ile tanıştım.

Kurumsal şirketlere verdikleri inovasyon danışmanlığının yanı sıra, önceki girişimcilik deneyimlerinden yola çıkarak Girişimciye Dönüş ürününü nasıl geliştirdiklerini anlattıkları “İhtiyaçların Ürününü Yaratmak” adlı sunumları sonrasında, kulüp etkinliğimizde konuşmacı olmaları için yaptığım acemi davetin uzun soluklu samimi bir sohbete vesile olması ise hayatımdaki en büyük şanslardan biri diyebilirim.

Girişimcilik etkinliklerinde sık sık karşılaşmamız, etkinliğimize sponsor olmaları bağlamında benim konuyla ilgili kaleme aldığım yazı ve dahası 2020 yılının Mart ayında GOOINN ekibine dahil olmamla harika bir şekilde sonuçlandı.

Ekibe dahil olduğum günden bu yana içerik üretimi, topluluk yönetimi, büyüme pazarlaması, müşteri deneyimi, strateji kurgulayıp bunları hayata geçirme gibi birçok alanda deneyim elde etme ve kurumlarla yürütülen süreçlerde ise design thinking, lean startup gibi metodolojileri içselleştirme şansı elde ettim. GOOINN’in sahip olduğu “venture builder” yapısıyla spinoff olarak dışarıya çıkardığı Londra’da kurulan Inodash ve Estonya’da kurulan Bubble Works girişimlerinin kurulma maceralarında yer almak da benim için unutulmaz deneyimler oldular.

Dolu dolu geçen iki buçuk yılda yüzlerce kişiyle tanışmak, onlarca süreç kurgulamak ve etkisi yüksek işler ortaya koymak beni oldukça geliştirdi. Her daim yeni şeylerin denendiği, hata yapma şansının tanındığı ve tüm deneyimlerden beraberce öğrenimlerin sağlandığı bir çalışma ortamı sundukları için başta Yavuz ve Baran olmak üzere Yusuf, Atakan, Mehmet Batuhan, Deniz, Ömer ve Gürkan abiye sonsuz teşekkürler!

Bolca öğrenmek, çokça öğretmek ve daha güzel yarınlar için her zaman geri vermek dileğiyle…

Not: Haftalık Girişimciye Dönüş bültenlerinde sizlerle bir araya gelmeyi ben de çok özleyeceğim 🙌

--

--

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Podcaster @bimilenyumlu 🎧

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Canan Ulyana Başer

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Podcaster @bimilenyumlu 🎧