Neden her şirket bir medya şirketi olmalıdır?

“İçerik pazarlaması” denilince genelde akıllara bir blog yazısı yazmak, kullanıcılara e-mail göndermek ya da bir rapor yayınlamak gibi yazılı içerikler hazırlamaya yönelik eylemler geliyor. Ancak içerik pazarlaması, stratejik bir planı içeren, az önce saydığımız alt bileşenler ile birlikte yeni nesil içerik kanalları için atılacak adımları da bünyesinde bulunduran kapsamlı bir kavramdır.

İçerik pazarlaması, pazar araştırması sonrasında hedef kitle tanımlaması yapılarak, pazarlama hedefleri çerçevesinde üretilecek içeriklerin detaylı şekilde planlanması ve bu plana bağlı olarak daha şirketin ilk gününden ilgili ölçümlerin takip edilmesi süreciyle başlar. Düzenli aralıklarla tıpkı bir ürün gibi itere edilerek de devam eder.

İçerik pazarlaması, pandemi sebebiyle birçok sektörün dijitalleşmek zorunda kalmasıyla daha da önem kazandı. Çünkü hedef kitlenizin sorularını yanıtlamak, onlarda güven oluşturmak ve tabii ki ilişkilerinizi geliştirmek için içerik pazarlamasını iyi kurgulamanız gerekiyor. Bunun yanı sıra içerik pazarlaması beraberinde olası satışları getiriyor.

Kısaca içerik pazarlamasının ne olduğunu ve neden önemli olduğunu anladığımıza göre esas konumuza geçelim.

Peki neden her şirket bir medya şirketi olmalı?

Evet hedef kitlenizi yaş, cinsiyet, konum gibi farklı kategorilerde ele alabilirsiniz ve buna ek olarak hangi içerik türünü tükettiğini de göz önünde bulundurmalısınız. Çünkü bazıları iş yaparken bir yandan podcast dinlemeyi seviyorken, bazıları yemeğin yanında video izlemekten hoşlanıyor. Yani günümüzde her şirket, hedef kitlesinin tamamına ulaşabilmek için içerik pazarlamasına farklı içerik türlerini de dahil etmeli ve hedef kitlesiyle iletişimde kalabilmek için bir medya şirketi olmalı.

İçerik pazarlamasının yazılı formatlarla güçlü bağları olsa da, azalan dikkat süreleri ve artan dikkat dağıtıcı unsurlarla birlikte, içerik tüketme odağımız yazılı içeriklerden kaymış durumda. Bu da şirketlerin sundukları ürünlerin/hizmetlerin yanı sıra medya şirketi şapkasını giyerek “Hedef kitlem için nasıl içerikler üretmeliyim?” diye sorgulamasını ve bunun için ek mesai yapmasını gerektiriyor.

İnsanlar şirketlerin sahip olduğu marka algısından daha fazlasını görmek ve kendi şartlarına göre bağlantı kurmak istiyor.

Hiçbir içerik türü, video kadar duygusal olarak bizi harekete geçiremiyor. Video sayesinde hem görsel hem işitsel hikaye anlatımları yapılabilmesi, gerçek insan etkileşimine en yakın deneyimi sunuyor. Yapılan araştırmalara göre videolar, şirketlerin içerik pazarlama stratejilerinde kullandıkları bir numaralı medya biçimi haline gelme noktasında blogları ve infografikleri geride bırakmış durumda.

Öte yandan zaman ve mekandan bağımsız şekilde dinlenebilmesi ve videolu içeriklere nazaran daha düşük şarj/internet kullanması dinleyiciler için podcast içeriklerini vazgeçilmez kılmakta. Keza yüksek prodüksiyon maliyetlerinin olmaması, video içeriklerinde olan görsel kaygının yani kayıt esnasında ne giyindiğinin, nerede kayıt alındığının hiçbir öneminin olmaması gibi özellikleriyle podcast, içeriği üreten şirketler için de büyük kolaylık/esneklik sağlamakta.

Medya şirketi olma yolunda ilerleyin!

Gerçek bir medya şirketi gibi ürettiğiniz içerikler için direkt reklam veya abonelik satmıyor olsanız da, hedef kitleniz ile olan yakınlığınız onlara temas edebileceğiniz içerikler için harcayacağınız zamanla doğru orantılıdır ve içerik pazarlaması bunun merkezinde yer alır.

Özetle hedef kitleniz ile daha güçlü bir bağlantılar kurmak istiyorsanız, işe medya odaklı bir içerik pazarlama stratejisini benimseyerek başlayın ve özellikle de günümüzün dikkati dağılmış tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılayan yeni içerik türlerine yatırım yapın.

on February 18, 2022.

--

--

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Podcaster @bimilenyumlu 🎧

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Canan Ulyana Başer

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Podcaster @bimilenyumlu 🎧