Artan Yetenek Açığını Çözmenin Yolları

Photo by Etienne Girardet on Unsplash

Pandeminin negatif etkileri hala devam ediyor

Covid-19 pandemisi sebebiyle kurumlar, zorunlu olarak uzaktan (remote) çalışma düzenine adapte olmayı deneyimlediler. Bu süreçte çalışanların normal çalışma saatlerinden çok daha fazla çalışsalar da elde ettikleri gelirin yerinde sayması gibi sebepler yüzünden 18 ila 24 yaş arasındaki gençlerin yaklaşık dörtte biri pandemi sırasında çalışmayı bıraktı.

Kurumlar tarafında yetenek açığı giderek artıyor

Kurumlar yeni yetenekleri çekme konusunda oldukça zor zamanlardan geçiyorlar. Çünkü iş başvurularını değerlendirirken kişinin eğitim geçmişi, mezuniyet not ortalaması yerine daha önceki deneyimleri, ilgi duyduğu alanlar ve sahip olduğu yetkinliklerin göz önünde bulundurulması gereken bir kırınım çağından geçiyoruz.

Gençler tarafında ise iş bulamadıklarına dair içgörüler var

Tarihin en büyük işsizlik seviyeleri ile karşı karşıya olan dünyanın dört bir yanındaki gençler, son üç yılda zaten güvencesiz olan temellerini daha da kaybettiler. Global ve yerel ekonomilerin Covid-19 pandemisinden olumsuz şekilde etkilenmesi ve iş dünyasındaki yükselen otomasyon oranları gibi etmenler, dünyadaki milyonlarca gencin iş bulmasını giderek zorlaştırıyor.

Peki bu sorunları çözmek için neler yapılmalı?

Photo by Jason Goodman on Unsplash
  1. Kurumunuzun hangi yeteneklere ihtiyacı olduğunu anlayın: Kendinize veya ekibinize, kurumunuzdaki çalışanların hangi yeteneklere sahip olması gerektiğini sorarak işe başlayın. Pandemiyle birlikte çalışma hayatının çok boyutluluğunu çarpıcı şekilde deneyimledik. Bu yüzden bu soruyu yanıtlarken yalnızca teknik yeteneklere değil, aynı zamanda duygusal, ilişkisel ve iletişimsel yetenekler konusunda da nasıl beklentileriniz olduğunu belirlemek doğru bir başlangıç noktası olacaktır.
  2. Kurum içinde olduğu kadar kurum dışında da eğitim programları düzenleyin: Birçok şirket, mevcut çalışanların yeni yetenekler edinmelerine yardımcı olan dahili yetenek geliştirme platformlarına sahip. Peki ya gelecekteki çalışanlarınız için bunu neden uygulamayasınız? Amazon Web Services, Microsoft Learn ya da Google Dijital Atölye’yi düşünün. Tüm bu platformlar, gençlerin kariyerlerine hızlı bir başlangıç yapmalarına yardımcı olmak için hazırlanan ve ücretsiz olarak sunulan çeşitli öğrenim içeriklerini içermekteler. Kurumlarca hazırlanmış olan bu eğitimleri alan gençler, bir nevi bu kurumlardaki yeni çalışanların alması gereken eğitim programını tamamlamış gibi oluyorlar. Ardından istenen yeteneklere sahip çalışanlar hazır hale geliyor ve işe alım süreçleri başlıyor.
  3. Kurum içi girişimcilik programları yürütün: Kurum içi girişimcilik, kurumun kendi çalışanlarının parlak fikirlerinin girişimciliğe, yeni ürün ve hizmetlere dönüşebilmesi amacıyla uygulanan girişimcilik anlayışıdır. Normal girişimciliğin aksine, kurum içi girişimciler kendi kurumlarının bütçesini, çalışanlarını, kaynaklarını ve stratejisini kullanır. Gençler hem böylesi yenilikçi kurumlarda yer almak istiyor hem de bu programlar sayesinde kurumdaki değişimin öncüsü olabiliyorlar.

--

--

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Project Specialist @WeBrand 💜 | Host (Podcaster) @bimilenyumlu 🎧

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Canan Ulyana Başer

çokça okur, bolca dinler, sınırsız severim | Project Specialist @WeBrand 💜 | Host (Podcaster) @bimilenyumlu 🎧